dnd, d&d dungeons and dragons
 
Naš mali kutak raja
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Naslovnica
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Navigacija
Zaklada
O nama
Upravni odbor
Kontakt - web
Galerije slika
Adresa zaklade & GSM
Članovi podupiratelji
Kako pomoći
Pristupnice
Naši članovi - 2013.g.
Naši donatori - 2013.g.
Naši članovi - 2012.g.
Naši donatori - 2012.g.


Dokumenti
Statut
Misija - Vizija
Plan aktivnosti
Etički kodeks


Projekti
ERC ''Kutak raja''
Ruka prijateljstva
Državno foto natjecanje
Humanitarna kolonija
Manifestacija u Komatnici


Zabava
Milijunaš
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Vrijeme
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Prognoza vremena
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Login
Korisničko ime

Lozinka

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Statut - dio

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, broj 36/95 i 64/01), rješenja Ministarstva uprave o odobravanju osnivanja Zaklade i određivanju njezinog upisa u Zakladni upisnik, upravitelj Zaklade Krešimir Juratović predlaže Ministarstvu uprave 28. travnja 2010.godine


S T A T U T

Humanitarne zaklade '' Naš mali kutak raja ''

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: ime i sjedište Humanitarne zaklade ''Naš mali kutak raja '', (u daljnjem tekstu: Zaklada); podatke o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade; odredbe o svrsi zaklade, uporabi njezinih prihoda odnosno krugu osoba koje se Zakladom potpomažu, te o načinu na koji se odobrava potpora-pomoć; odredbe o tijelima upravljanja i zastupanja zaklade, te odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razrješenje, kao i odgovornosti za rad njihovih članova; odredbe o donošenju odluka i objavi tih odluka; odredbe o ovlastima zakladnih tijela, kao i o njihovom pravu na nagradu za posao koji obavljaju te na naknadu troškova; odredbe o podnošenju izvješća o radu i podnošenju računa Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju zaklade te odredbe o prenamijeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade.

Članak 2.

Ime Zaklade je: Humanitarna zaklada '' Naš mali kutak raja ''.

Sjedište Zaklade je u Koprivnici, Hercegovačka bb.


Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravitelj Zaklade.


Članak 3.

Zaklada je pravna osoba.

Zaklada je osnovana Odlukom o osnivanju Humanitarne zaklade ''Naš mali kutak raja '' koju je dana 18. studenoga 2009. godine donio Izvršni odbor Foto kino kluba ''Podravina'' Koprivnica, kao osnivač Zaklade.

Ministarstvo uprave rješenjem klasa: UP/I-230-01/09-01/67 od 2. ožujka 2010.godine temeljem odredbe članka 2. stavka 6. Zakona o zakladama i fundacijama odobrilo je osnivanje i odredilo upis Zaklade u Zakladni upisnik (Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 157.

Članak 4.

Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske, a određene aktivnosti koje podupiru svrhu osnivanja Zaklade može poduzimati i u inozemstvu.
Zaklada može surađivati u ostvarivanju svoje svrhe sa svim pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Članak 5

Zaklada ima pečat okruglog oblika promjera 35mm koji je obodno ispisan punim imenom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Zaklade.

Članak 6.

Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se od 10.000,00 kuna položenih na žiro račun Zaklade broj
Osnovnu imovinu Zaklade iz stavka 1. ovog članka osigurao je osnivač Foto kino klub ''Podravina'' Koprivnica.

Vrijednost imovine navedene u stavku 1. ovog članka ne smije se umanjivati, osim uz suglasnost Ministarstva uprave, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarenja zakladne svrhe.

Osim imovine navedene u stavku I. ovog članka sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova, podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 7.

Osnivač Zaklade obvezuje se da će godišnje pridonositi i najkasnije do 1. svibnja svake godine u korist Zaklade uplatiti iznos od najmanje 10.000,00 kuna.

II. PODUPIRATELJI ZAKLADE

Članak 8.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji jedinice lokalne samouprave, pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene ovim Ugovorom, Statutom i drugim aktima Zaklade.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. svibnja tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

a) pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 1.000,00 kuna.

b) fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 300,00 kuna.

Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

Članovi podupiratelji nemaju pravo sudjelovati u podjeli stečajne ili likvidacijske mase Zaklade.

III. SVRHA ZAKLADE I KRUG OSOBA KOJE SE ZAKLADOM POTPOMAŽU

Članak 9.

Svrha Zaklade je:

1. Pružati pomoć djeci s teškoćama u razvoju.

2. Pružati pomoć obiteljima djece s teškoćama u razvoju.

3. Pružati pomoć zlostavljanoj djeci.

Zaklada je namijenjena:

1. djeci s teškoćama u razvoju

2. obiteljima djece s teškoćama u razvoju

3. zlostavljanoj djeci

U svom radu Zaklada će se rukovoditi humanističkim i evanđeoskim načelima na dobrobit pojedinaca i cjelokupne društvene zajednice.


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Sponzori / Donatori

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Najava aktivnosti
>>VAŽNE OBAVIJESTI<<

14. listopada 2015.g.
Kalnik 2015.
Državno fotografsko natjecanje za djecu s posebnim potrebama
''Vjerujem da bih mogao, uz vašu pomoć znm da mogu''
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Slušajte radio uživo
Izaberite radio postaju,a zatim stisnite "Go"

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Slike iz galerije
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Kalendar
Lipanj
PonUtoSriČetPetSubNed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Događaji
Ovdje klikni za više
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
TV Program
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Vjerujem da bih mogao, uz vašu pomoć znam da mogu...